درباره شرکت ما

کــانـون آگهی و تبلیغــات سـتاره آبی به دنبـال ایجـاد و سـازماندهی منظم و هدفمند ایده های متفـاوت و فکـرهای جدید به وسـیله به روزترین ابزارهـاست و با به کـارگیری پرسـنل حرفه ای در همه زمینه ها برای نمایـش ارزش های برند و محصـــول شما تلاش می کند.فلسفه کاری ما اثرگذاشتن بر دنیای اطراف شماست.این کـانون زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن عقد قرارداد همکاری با موسسات و مراکز چاپ و تکثیـر به عنوان مجـری پذیرش و پخش تبلیغات شهری و محیطی ، آماده ارائه خدمات متنوع به کلیه شرکت های خصوصی و دولتی متقاضی خواهد بود.