گزارش توزیع

آخرین نسخه آگهی نامه و نیازمندی های ستاره آبی منتشر شد.

نیازمندی های استانی و شهری مناسب با شغل و حرفه شما.

گزارش پخش آگهی نامه شماره167 : بابل، امیرکلا، ساختمان پزشکان و مهندسین و منازل

توجه:تمام مسیر توزیع آگهی نامه بصورت رفت و برگشت می باشد.

 

98/4/19 چهارشنبه

بابل: از توحید6 (کمربندی غربی (بلوار جانبازان) تا پل موزیرج